สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติและส่งเสริมการศึกษา (UAI)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี ทุกสาขา
   • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับหรือด้านการบินอย่างน้อย 3 ปี
 • ลูกจ้าง(UAI)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ปวช. สาขาบัญชี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบทฤษฎี
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ส่งเอกสารการรับสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ไปที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • วันนี้ – 3 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์