การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งจนท.วิทยาศาสตร์/ช่างทั่วไป/บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา


การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งจนท.วิทยาศาสตร์/ช่างทั่วไป/บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 14,160 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : กองควบคุมคุณภาพน้ำ
  • วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา ทางวิทยาศาสตร์ หรือปวส. เคมีปฏิบัติการ เคมีอุตสาหกรรม
   • อายุไม่เกิน 35 ปี
   • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับห้องปฏิบัติงาน
 • เจ้าหน้าที่ช่างทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 14,160 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : กองควบคุมคุณภาพน้ำ
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างเทคนิคอุตสาหการ ช่างโยธา
   • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่ผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบการจัดเตรียมตัวอย่างท่อ สารเคมี และสารกรอง ที่ใช้ในกิจการประปามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานมาแสดง
 • เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
  • อัตราเงินเดือน : 16,830 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ผู้ช่วยผู้ว่าการ สำนักผู้ว่าการ
  • วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ
   • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
   • มีความรู้ด้านงานสารบรรณ มีทักษะการจัดการข้อมูล
   • มีความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 • ทดสอบความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ กองทรัพยากรบุคคลอาคาร 3 ชั้น 5 สำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 11 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์