กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา


กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 10 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์