สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ประสานงานด้านภาษา/ล่าม 1 อัตรา


สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ประสานงานด้านภาษา/ล่าม 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา/ล่าม (ภาษาเมียนมา ภาษาลาว ภาษากัมพูชา)
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • ค่าจ้าง : 20,000 บาท

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

  • กรณีเป็นคนไทยต้องสามารถสื่อสารและอ่านออกเขียนได้ในภาษาเมียนมา ลาว และกัมพูชา เป็นอย่างดี
  • กรณีเป็นคนต่างชาติต้องสามารถสื่อสารภาษาไทยและอ่านออกเขียนได้ในภาษาของตนเองเป็นอย่างดี

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัด เชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 8 – 14 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์