กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา


กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานประชาสัมพันธ์

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาโสตทัศนศึกษา/นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/สื่อสารมวลชน

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 14 – 18 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์