รพ.สระบุรี รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์,นักรังสีการแพทย์,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 5 อัตรา


โรงพยาบาลสระบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์,นักรังสีการแพทย์,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 19,500 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขา เทคนิคการแพทย์
   • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ / ผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์
 • นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 19,500 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์/รังสีเทคนิค/ฟิสิกส์/การแพทย์ ,วิทยาศาสตร์ชีวภาพ/ชีวฟิสิกส์
   • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
 • เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 2 อัตรา
  • เงินเดือน : 13,800 บาท
  • วุฒิ : ประกาศนียบัตรทางทันตกรรม / ปวส.สาขาทันตสาธารณสุข
 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 13,800 บาท
  • วุฒิ : ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม / ปวส.สาขาเทคนิคเภสัชกรรม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสระบุรี

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 10 – 16 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์