สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างโครงการรายเดือนสัญญาจ้างปีต่อปี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ – เจ้าหน้าที่ธุรการ

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ปวช. ทุกสาขา

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 15 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์