สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภาค ก. ปี2563

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ประกาศเรื่องกำหนดเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี2563

[เข้ากลุ่ม พูดคุยข่าวสารงานราชการ] กดเลย

[เข้ากลุ่ม เตรียมสอบงานราชการ] กดเลย

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สถานที่สอบ

ติดตามข่าวสารงานราชการผ่าน LINE ได้แล้วที่นี่ (คลิก)