กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จำนวน 1 อัตรา


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • เจ้าหน้าที่การเกษตร
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา จังหวัดพังงา สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ถนนสุราษธานี-นครศรีธรรมราช ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 15 – 21 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์