สำนักงานสาธารณสุขลำพูน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งสาธารณสุข,พัสดุ 4 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งสาธารณสุข,พัสดุ 4อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาสาธารณสุข
 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่
   • กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา
   • กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านธิ
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ
 • เจ้าพนักงานพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา :ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 14 – 18 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์