สำนักงานสาธารณสุขอุตรดิตถ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ, เจ้าพนักงานพัสดุ, นักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ, เจ้าพนักงานพัสดุ, นักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่
   • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
   • โรงพยาบาลพิชัย
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์
 • เจ้าพนักงานพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตร์
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ
 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตร์
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 11-17 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์