สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล รับสมัครเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานบัญชี 36 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล รับสมัครเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานบัญชี 36 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานบัญชี
  • จำนวน : 36 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 11,620 – 13,285 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 18 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์