สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สังกัด กองการต่างประเทศ 2 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สังกัด กองการต่างประเทศ 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 20 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์