สำนักงานสาธารณสุขเชียงราย รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 8 ตำแหน่ง สังกัด 12 สถานพยาบาล 26 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 ตำแหน่ง สังกัด 12 สถานพยาบาล จำนวน 26 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขา เทคนิคการแพทย์
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ / ผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์
 • นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
  • วุฒิ : ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
  • วุฒิ : ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • พยาบาลวิชาชีพ 15 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
 • นักวิชาการสาธารณสุข 5 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ /วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด ,แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขากายภาพบําบัด
  • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะหรือวิชาชีพ สาขากายภาพบำบัด
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
  • วุฒิ : ม.ต้น-ม.ปลาย ทุกสาขา
 • พนักงานบริการ 1 อัตรา
  • วุฒิ : ม.ต้น-ม.ปลาย ทุกสาขา
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับตำแหน่ง : 7,540 – 15,960 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ ณ หน่วยงานที่รับสมัคร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 10 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์