รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครเป็นลูกจ้างของรพ. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 15 อัตรา


โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวของรพ. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 15 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ – พนักงานช่วยเหลือคนไข้

  • จำนวน : 15 อัตรา
  • วุฒิ : ม.ปลาย – ปวช. ทุกสาขา

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 31 สิงหาคม – 11 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์