สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รับสมัครเป็นบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา


สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 13,830 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : หน่วยการเงินและบัญชี ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี หรือการเงิน
   • เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
   • มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของสถาบัน

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 10 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์