สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล สังกัดศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี 1 อัตรา


สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล สังกัดศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,430 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
  • วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
   • มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ หน่วยธุรการ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 8-11 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์