สำนักงานสาธารณสุขขอนแก่น รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขขอนแก่น รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 10 – 16 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์