สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย 1 อัตรา


สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือพาณิชยศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
  • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 14 กันยายน – 14 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์