กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้าง 7 ตำแหน่ง สังกัด สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง 20 อัตรา


กรมชลประทาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 7 ตำแหน่ง สังกัดสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง จำนวน 20 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักจัดการงานทั่วไป 4 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์
 • นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาบัญชี/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์
 • นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา
  • วุฒิ : ปวส. ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • นายช่างชลประทาน (ช่างเขียนแบบ) 1 อัตรา
  • วุฒิ : ปวส. สาขาโยธา/การก่อสร้าง/สำรวจ/เทคนิคสถาปัตยกรรม
 • พนักงานขับรถ 3 อัตรา
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

เงินเดือน

 • ป.ตรี : 15,000 บาท
 • ปวส. : 11,500 บาท
 • พนักงานขับรถ : 8,690 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 2 – 11 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์