กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา


กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • นิติกร
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • อัตราจ้าง : 15,000 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานิติศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • ยื่นใบสมัครได้ที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 1 ตึกเพชร กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพฯ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 9-15 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์