กรมที่ดิน รับสมัครเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 55 อัตรา


กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 55 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา/นราธิวาส/ปัตตานี/สตูล)
  • จำนวน : 24 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี หรือการเงินและการธนาคาร
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา/นราธิวาส/ปัตตานี/สตูล)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี หรือการเงินและการธนาคาร
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 14 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา/นราธิวาส/ปัตตานี/สตูล)
  • จำนวน : 8 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา/นราธิวาส/ปัตตานี/สตูล)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • ผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียววุฒิรับสมัคร หรือขึ้นไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมที่ดิน

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 21 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์