โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับสมัครเป็นบุคคลากร ตำแหน่ง พยาบาล ( Part time ) 1 อัตรา


โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับสมัครเป็นบุคคลากร ตำแหน่ง พยาบาล ( Part time ) 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • พยาบาล
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • อัตราค่าจ้าง : 1,200 บาท ต่อวัน
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบโรคศิลปะ

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 22 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์