บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง หลายอัตรา


บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง จำนวนหลายอัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ประจำสถานี หลายอัตรา
  • วุฒิ : ปวช.- ปวส. ทุกสาขา
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า หลายอัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี ทุกสาขา
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถด้านระบบวิศวกรรม หลายอัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
   • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมการกระจายข้อมูลข่าวสาร หลายอัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์/บริหารธุรกิจ
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถในเส้นทางหลัก หลายอัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์

เงินเดือน

 • วุฒิ ป.ตรี : 16,830 บาท
 • วุฒิ ปวช.- ปวส. : 10,440 – 12,690 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 10 – 16 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์