ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง สังกัดส่วนบริหารความเสี่ยงทางการเงิน


ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง สังกัดส่วนบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง สังกัดส่วนบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เงินเดือน : 28,500 บาท
 • วุฒิ : ป.โท สาขาการเงินการธนาคาร/บริหารธุรกิจ/วิศวกรรมศาสตร์/เศรษฐศาสตร์
  • มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC,TOEFL,IELTS เป็นต้น
  • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 8 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์