สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดหน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา 1 อัตรา


สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดหน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • มีความรู้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
   • หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น G สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพ

กำหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 2 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์