กรมสุขภาพจิต รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวง 5 ตำแหน่ง สังกัด โรงพยาบาลศรีธัญญา 32 อัตรา


กรมสุขภาพจิต รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวง 5 ตำแหน่ง สังกัด โรงพยาบาลศรีธัญญา 32 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานประจำห้องยา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานบริการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานบริการ(ขับรถยนต์)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  • จำนวน : 28 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานประกอบอาหาร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัด นนทบุรี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 21 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์