รพ.สิงห์บุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักกายภาพบำบัด 3 อัตรา


โรงพยาบาลสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักกายภาพบำบัด จำนวน 3 อัตรา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา

 • เงินเดือน : 13,800 บาท
 • วุฒิ : ปวส. สาขาการบัญชี/ตลาด/เลขานุการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การเงินและการธนาคาร/การจัดการทั่วไป/การจัดการสำนักงาน

เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

 • เงินเดือน : 13,800 บาท
 • วุฒิ : ปวส. สาขาบัญชี/บริหารธุรกิจ/โยธา/เทคนิคสถาปัตยกรรม/ก่อสร้าง/ไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกส์

นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา

 • เงินเดือน : 19,500 บาท
 • วุฒิ : ป.ตรี สาขากายภาพบำบัด
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือประกอบวิชาชีพสาขากายภาพบำบัด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลสิงห์บุรี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 22 – 28 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์