รพ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา


โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักเทคนิคการแพทย์
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
  • ค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ของสภาเทคนิคการแพทย์
 • นักกายภาพบำบัด
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
  • ค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ของสภากายภาพบําบัด
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าพนักงานพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพณิชยการ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกส์
   • หรือ ปวท.หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
   • หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
   • หรือ ประกาศนียบัตรอื่น ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเขียนว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 17-23 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์