รพ.ขอนแก่น รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 ตำแหน่ง 32 อัตรา


รพ.ขอนแก่น รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 ตำแหน่ง 32 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  • จำนวน : 13 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานประจำห้องยา
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานประกอบอาหาร
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานเปล
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานซักฟอก
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • เจ้าพนักงานพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาบัญชี เลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือการเงินและการธนาคาร
 • นายช่างเทคนิค
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง หรืออิเล็กทรอนิกส์
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือการเงินและการธนาคาร
 • นักวิชาการศึกษา
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือบริหารธุรกิจ
 • นักกายภาพกำบัด
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,860 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชากายภาพบำบัด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ โรงพยาบาลขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 21 – 24 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์