รพ.ขอนแก่น รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 ตำแหน่ง 32 อัตรา


รพ.ขอนแก่น รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 ตำแหน่ง 32 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
    • จำนวน : 13 อัตรา
    • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
    • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • พนักงานประจำห้องยา
    • จำนวน : 2 อัตรา
    • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
    • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • พนักงานประกอบอาหาร
    • จำนวน : 4 อัตรา
    • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
    • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • พนักงานเปล
    • จำนวน : 5 อัตรา
    • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
    • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • พนักงานซักฟอก
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
    • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • เจ้าพนักงานพัสดุ
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • ค่าจ้าง : 10,200 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาบัญชี เลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือการเงินและการธนาคาร
  • นายช่างเทคนิค
    • จำนวน : 2 อัตรา
    • ค่าจ้าง : 10,200 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง หรืออิเล็กทรอนิกส์
  • นักวิชาการเงินและบัญชี
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • ค่าจ้าง : 13,300 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือการเงินและการธนาคาร
  • นักวิชาการศึกษา
    • จำนวน : 2 อัตรา
    • ค่าจ้าง : 13,300 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือบริหารธุรกิจ
  • นักกายภาพกำบัด
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • ค่าจ้าง : 15,860 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชากายภาพบำบัด

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
  • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ โรงพยาบาลขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 21 – 24 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์