กรมเจ้าท่า รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมา 5 ตำแหน่ง สังกัด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง 9 อัตรา


กรมเจ้าท่า รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมา 5 ตำแหน่ง สังกัด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง 9 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานประจำท่าเทียบเรือ
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 9,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช. ในทุกสาขาวิชา
 • พนักงานบันทึกข้อมูล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 9,000 – 9,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือภาษาต่างประเทศ
 • พนักงานขนส่ง
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เห็นว่าเหมาะสม
 • พนักงานสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เห็นว่าเหมาะสม
 • พนักงานทำความสะอาด
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 6,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • พนักงานประจำท่าเทียบเรือ
  • สามารถว่ายน้ำได้
  • มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 16 – 21 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์