รพ.มหาสารคาม รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 16 อัตรา


รพ.มหาสารคาม รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 16 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานประจำตึก
  • จำนวน : 15 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 300 บาท ต่อวัน
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช. ในทุกสาขาวิชา
 • พนักงานประกอบอาหาร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 300 บาท ต่อวัน
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช. ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานอำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 15 – 25 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์