กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา


กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการขนส่ง
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,750 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • เจ้าพนักงานขนส่ง
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 12,080 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าหน้าที่ขนส่ง
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 10,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในทุกสาขาวิชา

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กรมการขนส่งทางบก ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 15 – 30 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์