สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 7 ตำแหน่ง 300 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 7 ตำแหน่ง 300 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย (ระดับปริญญาตรี)
  • จำนวน : 181 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 14,500 – 15,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย (ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี)
  • จำนวน : 13 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 10,000 – 12,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือปวส. ในทุกสาขาวิชา
 • พนักงานขับรถยนต์
  • จำนวน : 52 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 12,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • แม่บ้าน
  • จำนวน : 48 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 9,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • คนสวน
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 9,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • พนักงานรักษาความปลอดภัย
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 9,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ประปา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 9,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

กระบวนการคัดเลือก

 • การสอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กดงการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 22 – 24 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์