สำนักงานสาธารณสุขอุบลราชธานี รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขอุบลราชธานี รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือเศรษฐศาสตร์
 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยา พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือการแพทย์แผนไทย

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด อุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 – 23 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์