กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครเป็นลูกจ้างเหมา กลุ่มแผนงานและประเมินผล สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม 2 อัตรา


กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครเป็นลูกจ้างเหมา กลุ่มแผนงานและประเมินผล สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • แผนงานปละประเมินผล
    • จำนวน : 2 อัตรา
    • ค่าตอบแทน : 12,000 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเลขานุการกรม ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 24 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์