สำนักงานสาธารณสุขแพร่ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี.นักรังสีการแพทย์ สังกัด 4 สานพยาบาล 4 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขังหวัดแพร่ เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี.นักรังสีการแพทย์ สังกัด 4 สานพยาบาล จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาบัญชี/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์
 • นักรังสีการแพทย์
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • เงินเดือน : 19,500 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
   • มีใบอนุญาตเป็นู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครตนเองที่ หน่วยงานที่เปิดรับสมัครในแต่ละตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 23 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์