กรมชลประทาน รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา


กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการออกแบบ หรือวิจิตรศิลป์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของกรมชลประทาน

กำหนดการรับสมัคร

 • 29 กันยายน – 14 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์