ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริการการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

นักวิชาการศึกษา

  • จำนวน 1 อัตรา
  • เงินเดือน 18,000 บาท
  • วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบปรนัย
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 1 – 7 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์