สภากาชาดไทย รับสมัครสอบบรรจุเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา


สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร จำนวน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5

  • จำนวน 1 อัตรา
    • วุฒิ ป.ตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/สารสนเทศศาสตร์/วิทยาการสารสนเทศ
    • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 23 กันยายน – 7 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์