สภากาชาดไทย รับสมัครเข้าปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สังกัดศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู


สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สังกัดศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักสังคมสงเคราะห์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายบริการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
   • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • นักกายภาพบำบัด
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายบริการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชากายภาพบำบัด
   • ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของสภากาชาดไทย

กำหนดการรับสมัคร

 • 15-30 กันยายน 2563

เว็บไซต์