สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข รับสมัครเป็นลูกจ้าง 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา


สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข รับสมัครเป็นลูกจ้าง 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 750 บาท ต่อวัน
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา หรือื่นๆที่เกี่ยวข้องงานทางการแพทย์และสาธารณสุข
 • พนักงานช่วยงานด้านธุรการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 620 บาท ต่อวัน
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด หรือเลขานุการ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 21 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์