สำนักงานสาธารณสุขพิษณุโลก รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขพิษณุโลก รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักรังสีการแพทย์
  • จำนวน : 3 อัตรา
   • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
   • โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
   • โรงพยาบาลพรหมพิราม
  • ค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค ฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือชีวฟิสิกส์
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลวังทอง
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด พิษณุโลก ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 29 กันยายน – 5 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์