กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวพ.3) จำนวน 3 อัตรา


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวพ.3) จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเกษตร
  • สังกัด : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น (สวพ.3)
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่
   • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 อัตรา
   • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 อัตรา
   • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช หรืออื่นๆทางการเกษตร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 6-14 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์