สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครเป็นพนักงานกองทุน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครเป็นพนักงานกองทุน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด ลำปาง ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 2 – 8 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์