กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร สังกัด ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1 1 อัตรา


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร สังกัด ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นิติกร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ทางด้านนิติกร ไม่น้อยกว่า 1 ปี

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1 จังหวัด เชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 8 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์