ม.ราชภัฏพระนคร รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักสุขศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ – เงินเดือน 21,000 บาท

 • บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
  • จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์/สารนิเทศศาสตร์
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  • จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • นักสุขศึกษาปฏิบัติการ
  • จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 16 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์