กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล (สวศ.) 2 อัตรา


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล (สวศ.) 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายช่างเครื่องกล
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • สังกัด : สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (สวศ.)
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคการผลิต ช่างอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคโลหะ ช่างโลหะ เครื่องกลเกษตร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

กำหนดการรับสมัคร

 • 8-16 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์