สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีนและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา


สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีนและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา

นักวิชาการวัคซีน 4 อัตรา

 • เงินเดือน 25,300 บาท
 • วุฒิ ป.โท สาขาสาธารณสุขศาสตร์/พยาบาลศาสตร์/วิทยาศาสตร์ชีวภาพ/วิทยาศาสตร์กายภาพ/วิทยาศาสตร์ประยุกต์/วิทยาศาสตร์การแพทย์/แพทยศาสตร์/สัตวแพทยศาสตร์/เทคนิคการแพทย์/เภสัชศาสตร์/เทคโนโลยีชีวภาพ/เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
  • มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

 • เงินเดือน 25,300 บาท
 • วุฒิ ป.โท สาขาสาธารณสุขศาสตร์/พยาบาลศาสตร์/วิทยาศาสตร์ชีวภาพ/วิทยาศาสตร์กายภาพ/วิทยาศาสตร์ประยุกต์/วิทยาศาสตร์การแพทย์
  • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
 • ส่งเอกสารการสมัครไปทางอีเมล์ hr@nvi.go.th
 • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 25 กันยายน – 25 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์