สำนักงานสาธารณสุขหนองคาย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ 3 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ จำนวน 3 อัตรา

นักวิชาการสาธารณสุข

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์/ทันตสาธารณสุข/ทันตแพทยศาสตร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ/บัญชี/เศรษฐศาสตร์

นักวิชาการพัสดุ

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ/บัญชี/เศรษฐศาสตร์/นิติศาสตร์/อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยีการไฟฟ้า/โยธา/ก่อสร้าง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 5 – 9 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์